030 785 51 19 info@kapsalonlilo.nl

Kapsalon Lilo verwerkt uw gegevens als u gebruik maakt van onze website, onze diensten en/of als u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door middel van cookies en formulieren.

Cookies

Kapsalon Lilo gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kapsalon Lilo gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Daarnaast plaatsen we cookies die het gebruik van onze website bijhouden zodat we onze website beter kunnen laten aansluiten bij de wensen van u als klant.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hieronder een overzicht van de gegevens die wij door middel van cookies verwerken bij het gebruik van de website:

  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw surfgedrag op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype
  • Verwijzings-url

Deze gegevens gebruiken wij voor:

  • het onthouden van voorkeuren (we gebruiken bijvoorbeeld een cookie die ervoor zorgt dat de cookiebanner niet meer verschijnt nadat u op ‘akkoord’ hebt geklikt)
  • het verzamelen van websitestatistieken (Google Analytics)

Deze gegevens zijn anoniem en worden niet gedeeld met derden.

Formulieren

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij een contactverzoek:

  • Naam
  • E-mailadres

Deze persoonsgegevens worden niet gekoppeld aan de verzamelde gegevens over websitegebruik.

De persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doelen:

  • Contact opnemen met bezoekers die een bericht hebben verstuurd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Hoe lang we gegevens bewaren

Kapsalon Lilo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Kapsalon Lilo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Kapsalon Lilo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kapsalonlilo.nl.